Fundacja Dziecięce Marzenia

  • ul. Milusińskich 6
  • 43-300 Bielsko-Biała

Fundacja działa na rzecz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz zagrożonej patologiamii społecznymi; prowadzi świetlice integracyjne, pracownię informatyczną i plastyczną, dofinansowuje zabiegi i operacje medyczne oraz zakup sprzętu rehabilitacyjnego.

The Children's Dreams Foundation
The Foundation helps disabled and disadvantaged children, runs daily integration centres, IT and art classes, and finances medical operations and the purchase of rehabilitation equipment.