Ośrodek Informacji ONZ w Warszawie

  • ul. Piękna 19
  • 00-549 Warszawa

Ośrodek informuje społeczeństwo polskie o aktualnych celach i działalności ONZ. Ośrodek prowadzi prezentacje, wykłady, konferencje, warsztaty oraz spotkania ze stałym koordynatorem ONZ w Polsce, na wybrane tematy dla uczniów szkół średnich i studentów uniwersyteckich; organizuje praktyki studenckie; prowadzi czytelnię.

Więcej informacji można znaleźć również na fanpage’u.

The Information Centre of the UN in Warsaw
The Centre provides information on the present goals and activities of the UN. It runs presentations, lectures, conferences, workshops, and meetings with the permanent UN co-ordinator in Poland, organises students' traineeships and runs a library.

Dostępne granty