Stowarzyszenie Sumus

  • ul. Jesionowa 12
  • 26-670 Pionki

Stowarzyszenie SUMUS działa na rzecz społeczności lokalnej w zakresie turystyki, kultury, integracji europejskiej, wolontariatu, edukacji, technologii informacyjnej i komunikacyjnej, promocji przedsiębiorczości, aktywizacji osób bezrobotnych, pomocy społecznej, ekologii, działalności na rzecz osób niepełnosprawnych.