Institute of International Education (IIE)

  • 809 United Nations Plaza
  • New York NY 10017-3580 USA

Institute of International Education jest agencją zajmująca się szkolnictwem wyższym i wymianą zawodową. IIE wdraża rocznie ok. 250 programów w dziedzinie nauki i szkoleń dla studentów, pracowników oświatowych, młodych profesjonalistów i stażystów. Instytut finansowany jest ze źródeł rządowych oraz prywatnych. Do obszarów działalności Instytutu należy szkolnictwo wyższe, zarządzanie stypendiami oraz ocena znajomości języka angielskiego w 30 krajach.

Dostępne granty