Katolickie Stowarzyszenie Civitas Christiana

  • ul. Nabielaka 16
  • 00-743 Warszawa

Katolickie Stowarzyszenie "Civitas Christiana" przygotowuje katolików świeckich do służby Kościołowi i Narodowi.
Stowarzyszenie prowadzi działalność szkoleniową, oświatowo-wychowawczą, kulturalną; prowadzi prace programowo-badawcze, działania na rzecz rodziny; prowadzi działalność wydawniczą, charytatywną; pracuje z młodzieżą.

Więcej informacji można znaleźć również na fanpage’u.

The Civitas Christiana Catholic Association
The Association focuses on education, culture and training. Its activities include: research, publications, charity and pro-families initiatives.