Pałac Młodzieży im. Juliana Tuwima w Łodzi

  • Al. Ks. Kard. St. Wyszyńskiego Nr 86
  • 94-050 Łódź

Pałac Młodziezy jest placówką zajęć pozaszkolnych; prowadzi zajęcia naukowe, artystyczne, sportowe dla dzieci i młodzieży.

The Julian Tuwim Youth Palace
The Youth Palace is a centre for after-school activities providing scientific, art and sport activities for children and young people.