Agencja Rozwoju Regionu Mazowsza Północno-Wschodniego

  • ul. Baśniowa 14
  • 07-410 Ostrołęka

W ramach Agencji działa Międzyszkolny Klub Europejski, Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct Ostrołęka, Biblioteka Europejska, Kurpiowski Program-Fundusz Stypendialny; organizacja realizuje projekty, prowadzi szkolenia i lekcje dotyczące integracji europejskiej.

Regional Development Agency for Northeast Mazovia
The Agency runs a European club, a European information centre, a European library, the Kurpiowski Scholarship Fund, delivers projects, and runs training courses and lessons on European integration.