Fundacja Forda

  • Ford Foundation
  • 320 East 43rd Street
  • New York, N.Y. 10017
  • USA

Fundacja powołana dla krzewienia zasad demokracji, walki z biedą i niesprawiedliwością, oraz współpracy międzynarodowej. Fundacja wspomaga także reformę edukacji - kształcenie nauczycieli; funkcjonowanie wyższych uczelni. Fundacja udziela stypendiów dla naukowców, wnioski należy kierować bezpośrednio do przedstawiciela w Polsce (nie ma ustalonej procedury aplikacji oraz terminów).

The Ford Foundation
The Foundation was established to strengthen democracy, fight poverty and injustice and promote international co-operation. The Foundation also supports recent reforms in Polish education and facilitates teacher training as well as granting scholarships for research.