Europejskie Centrum Aktywnej Młodzieży "Universe"

  • ul. Fieldorfa - Nila 1b/52
  • 31-209 Kraków

Europejskie Centrum Aktywnej Młodzieży "Universe" zostało założone w celu prowadzenia działalności edukacyjnej i kulturalnej, zwłaszcza w zakresie inicjowania, wspierania i pomocy w przedsięwzięciach edukacyjno-kulturalnych, w szczególności na rzecz dzieci i młodzieży. Celem Centrum jest także wspieranie dzieci i młodzieży z mniejszymi szansami oraz upowszechnianie wiedzy związanej z Unią Europejską, poprzez współpracę z krajowymi i zagranicznymi organizacjami wspierającymi integrację Polski z Unią Europejską.

Większość członków stowarzyszenia to studenci, którzy aktywnie uczestniczą w określonych przez statut działaniach:
- organizowanie warsztatów twórczych dla dzieci i młodzieży, szczególnie zajęć plastycznych, tanecznych, muzycznych, sportowych, teatralnych oraz filmowych
- propagowanie i organizowanie wymiany między kulturowej, w szczególności poprzez organizację wyjazdów

European Center of Active Youth "Universe"
It was founded to promote and provide children and youth with educational and cultural activities. It aims to organize workshops, initiate cultural activities and support all young people from different cosial background, especially those with fewer opportunities. It promotes cooperation with national and international organizations which main objective is to support integration of Poland with European Union as well as to spread information about UE itself.