Szczecińska Fundacja Talent-Promocja-Postęp

  • al. Wojska Polskiego 69
  • 70-478 Szczecin

Celem działania organizacji jest pomoc uzdolnionej młodzieży w doskonaleniu umiejętności i zdobywaniu wiedzy poprzez udzielanie pomocy merytorycznej i materialnej. Na terenie województwa zachodniopomorskiego działa sieć szkół, w których uczniowie i studenci mogą zdobywać wiedzę w profilach: menedżerskim, informatycznym, językowym, ekologicznym. Fundacja działa porzez sieć placówek oświatowych ośrodków wspierania przedsiębiorczości. Fundacja realizuje liczne projekty.

The Szczecin Talent-Promotion-Progress Foundation
The aim of the Foundation is to support talented young people to gain knowledge and master their skills and abilities. It runs a network of schools with managerial, language, ecological and IT profiles.