Stowarzyszenie Dobroczynne "Lokalny Fundusz Roku 2000"

  • ul. Mościckiego 6
  • 97-200 Tomaszów Mazowiecki
  • telefon: 44 723 70 80

Fundusz Lokalny 2000 wspiera inicjatywy w zakresie: zdrowia, bezpieczeństwa, ochrony środowiska, oświaty, kultury, sztuki, sportu, rozwoju inicjatyw społecznych, pomocy społecznej, dobroczynności.