Raciborski Fundusz Lokalny

  • ul. Rzeźnicza 8
  • 47-400 Racibórz

Fundusz wspiera inicjatywy w zakresie oświaty, kultury, sztuki, ochrony zdrowia, opieki społecznej, rozwoju lokalnego, ochrony środowiska, spraw obywatelskich.

The Racibórz Community Fund
The Fund supports initiatives in the areas of education, culture, art, health care, social welfare, environmental protection, community development and citizens' rights.