Federacja Organizacji Służebnych Mazowia

  • ul. Kredytowa 6/22
  • 00 - 062 Warszawa

Federacja Organizacji Służebnych MAZOWIA jest porozumieniem autonomicznych organizacji pozarządowych działających w sferze społecznej i socjalnej na terenie województwa mazowieckiego.

The Mazowia Charity Organisations' Federation
The Federation is a result of an agreement between the independent non-governmental organisations of the Mazowieckie region engaged in social activities.