Stowarzyszenie Aslan

  • ul. Nowolipie 17
  • 00-150 Warszawa

Stowarzyszenie Aslan działa na rzecz dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych. Prowadzi zajęcia profilaktyczne i terapeutyczne (indywidualne, grupowe, grupy wsparcia).

The Aslan Association
The Association's goal is initiating and organising activities supporting intellectual, emotional and social development and mental health of children and young people, as well as supporting their parents.