Towarzystwo Psychoprofilaktyczne

  • Tamka 38 lok. 704
  • 00-355 Warszawa

Cele statutowe Towarzystwa:
- szerzenie wiedzy i umiejętności psychoprofilaktycznych;
- prowadzenie i wspieranie programów w zakresie psychoedukacji, psychoprofilaktyki, resocjalizacji, ochrony zdrowia, pomocy społecznej, rehabilitacji i readaptacji społecznej oraz rodzinnej opieki zastępczej;
- prowadzenie działalności szkoleniowej w zakresie metodyki oddziaływań psychoprofilaktycznych i psychokorekcyjnych.