Stowarzyszenie Otwarte Serce

  • ul. II Poprzeczna 6
  • 04-604 Warszawa

Stowarzyszenie działa na rzecz dzieci i młodzieży, szczególnie z rodzin problemowych.

The Open Heart Association
The Association helps children and young people, especially those from problem families.