Mazowieckie Towarzystwo Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych "Powrót z U"

  • Nowogrodzka 62a
  • 02-002 Warszawa

Stowarzyszenie oferuje profesjonalną pomoc z zakresu wsparcia psychologicznego i terapeutycznego dla rodzin, które dotknięte zostały problemem uzależnienia dzieci lub ich rodziców. Realizuje również bezpłatnie zadania z obszaru profilaktyki na terenie warszawskich szkół i uczelni.