Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży Dom Aniołów Stróżów

  • ul. Andrzeja 12a
  • 40-061 Katowice

Stowarzyszenie pomaga dzieciom i młodzieży ze środowisk patologicznych oraz osobom niedostosowanym społecznie, a także ich rodzinom. Stowarzyszenie prowadzi ośrodki wychowawczo-rehabilitacyjne; organizuje pomoc postrehabilitacyjną; prowadzi i wspiera programy lecznicze, edukacyjne, profilaktyczne, pomocy psychologicznej, socjalnej, prawnej; organizuje konferencje, seminaria, warsztaty i szkolenia z zakresu problematyki patologii społecznej.

The Child Help Association and Youth Centre of the Guardian Angels
The statutory aim of the association is to help young people and children from disadvantaged environments and socially marginalised individuals and their families. The Association runs care and rehabilitation centres, organises post-rehabilitation help, runs and supports therapeutic, educative and preventive programmes, as well as psychological, social and legal help programmes. It also organises conferences, seminars, workshops and training courses dealing with the issue of social problems.