Koalicja dla Młodych - Fundusz Lokalny Ziemi Białobrzeskiej

  • ul. Reymonta 11/6
  • 26-800 Białobrzegi

Fundusz Lokalny prowadzi programy grantowe i stypendialne oraz realizuje projekty wspierające rozwój młodzieży na terenie powiatu białobrzeskiego. Fundusz finansuje działania w zakresie: kultury, sportu, turystyki, programów naukowo-badawczych, oświaty, edukacji i wychowania, ochrony środowiska, bezpieczeństwa obywateli, ochrony zdrowia, pomocy społecznej, rehabilitacji osób niepełnosprawnych, przeciwdziałania patologiom (szczególnie alkoholizm i narkomania), rozwoju lokalnego.


Więcej informacji można znaleźć również na fanpage’u.

The Coalition for Youth - The Białobrzeg Local Fund
The Local Fund delivers scholarship and grant programmes as well as other projects supporting the development of young people in the Białobrzeg area. It focuses on activities in the following areas: culture, sport, tourism, science and research, education, environmental protection, health care, security, substance-abuse prevention and local development.