UNESCO Polska

  • Pałac Kultury i Nauki, 7 piętro
  • Plac Defilad 1
  • 00-901 Warszawa

Misją Polskiego Komitetu ds. UNESCO jest działanie dla ochrony pokoju poprzez budowanie współpracy międzynarodowej w dziedzinie edukacji, nauki, kultury, informacji i komunikacji. Pełni rolę łącznika pomiędzy Organizacją, której siedziba znajduje się w Paryżu a polskimi instytucjami rządowymi oraz organizacjami pozarządowymi. Wspiera inicjatywy podmiotów prywatnych, które przyczyniają się do realizacji programu UNESCO w Polsce. We współpracy z instytucjami krajowymi Komitet organizuje międzynarodowe konferencje, seminaria i warsztaty w dziedzinie edukacji, nauki i kultury.

Dostępne granty