Stowarzyszenie Centrum Młodzieży "Arka"

  • ul. Chrobrego 7/9
  • 26-600 Radom

Stowarzyszenie prowadzimy szeroko rozumianą działalność edukacyjno-wychowawczą, charytatywną, kulturalno-oświatową głównie na rzecz dzieci i młodzieży. Inspiruje, aktywizuje, wspiera społeczność lokalną w podejmowaniu różnych inicjatyw na rzecz dobra wspólnego.

Młodzież wychowuje poprzez pracę angażując w młodzieżowy wolontariat, proponuje bogatą ofertę edukacji poza szkolnej (np. zajęcia muzyczne, plastyczne, taneczne, literackie, komputerowe i inne), funduje stypendia uzdolnionej młodzieży, organizuje konkursy grantowe, prowadzi kuchnię i stołówkę służącą bezpłatnemu dożywianiu dzieci i młodzieży.