Fundacja Rozwoju Dzieci im.Komeńskiego

  • ul. Flory 1/8
  • 00-586 Warszawa

Fundacja jest organizacją pozarządową działającą od 2003 roku. Dąży do zapewnienia optymalnych warunków rozwoju i wyrównania szans edukacyjnych wszystkim dzieciom od urodzenia do 10 roku życia.
Stwarza dzieciom jak najlepsze warunki do budowania poczucia własnej wartości, rozbudzania ciekawości, rozwijania samodzielności i kreatywności. Szczególnie dba o dobro tych dzieci, które mają mniejsze szanse na udany start w dorosłe życie: z małych miejscowości, ze środowisk zaniedbanych ekonomicznie i kulturowo.
Działa we współpracy z rodzicami, nauczycielami, organizacjami pozarządowymi, samorządami i instytucjami pomagającymi dzieciom.
Upowszechnia nowoczesne rozwiązania pedagogiczne i wysokie standardy edukacyjne.