Fundacja im. Doktora Piotra Janaszka PODAJ DALEJ

  • ul. Południowa 2A
  • 62-510 Konin

Misją Fundacji jest usamodzielnianie i aktywizowanie osób niepełnosprawnych, dążenie do ich pełnego udziału we wszystkich sferach życia, a także włączanie lokalnych społeczności do wspólnego działania.

Więcej informacji można znaleźć również na fanpage’u organizacji.