Społeczne Towarzystwo Oświatowe

  • ul. Nowy Świat 39
  • 00-029 Warszawa

Społeczne Towarzystwo Oświatowe, jako organizacja pozarządowa, działa poprzez koła stowarzyszenia; jest ich około 80 (grupują ponad 4 tys. członków). Towarzystwo działa na rzecz poprawy możliwości edukacji dzieci i młodzieży, uspołecznienia polskiego systemu oświatowego oraz stworzenia możliwości wyboru różnych dróg kształcenia i wychowania. Koncepcja STO polega na harmonijnym połączeniu edukacji i wychowania. Ten jasny cel wymaga spełnienia wielu warunków, wśród których podstawowe znaczenie ma współpraca rodziców i nauczycieli oparta na wzajemnym zaufaniu.

STO często realizuje projekty edukacyjne finansowane z funduszy europejskich i krajowych. Zabiega o finansowanie zewnętrzne (granty) projektów dla lokalnych społeczności i szkół. Bierze udział w programach europejskich umożliwiających uczniom szkół wyjazdy za granicę i efektywną naukę języków obcych.

Więcej informacji można znaleźć również na fanpage’u.