Związek Kurpiów

  • ul. Świętokrzyska 2
  • 07-410 Ostrołęka

Związek integruje Kurpiów i ludzi związanych z regionem; pracuje na rzecz rozwoju materialnego i duchowego Kurpiowszczyzny, dziedzictwa kulturowego Kurpiów.

The Kurpie Association
The Association integrates Kurpie people and other people connected with the Kurpie region. It supports the material and spiritual development of the Kurpie region and its cultural heritage.