Rzecznik Praw Studenta

  • ul. Bracka 18/16
  • 00-028 Warszawa

Rzecznik interweniuje w przypadkach patologii i łamania praw studentów w uczelniach oraz podejmuje liczne działania prewencyjne zmierzające do zwiększania świadomości w zakresie praw i obowiązków studentów.