Ośrodek Działań Ekologicznych Źródła

  • ul. Zielona 27
  • 90-602 Łódź

Ośrodek zajmuje się edukacją ekologiczną , skupia się na tak zwanej małej ekologii. Prowadzi działalność w centrum Łodzi, w edukacji młodzieży łączy elementy kultury, ekologii i twórczego myślenia.

The ŹRÓDŁA Ecological Activities Centre
The Centre focuses on ecological education by combining ecology, culture and creative thinking. It operates in the centre of Lodz.