Instytut Edukacji Społecznej

  • ul. Kościuszki 35 BE
  • 50-011 Wrocław

Instytut wspiera rozwój społeczny młodzieży. Angażuje osoby w wieku 15-24 lat w działania na rzecz społeczności lokalnych. Realizuje projekty, których celem jest dostarczanie wiedzy i rozwijanie umiejętności młodych ludzi. Organizacja duży nacisk kładzie na przestrzeganie zasad etyki i stosowanie innowacyjnych rozwiązań. Prowadzi szkolenia, konsultacje, konferencje, debaty i spotkania międzynarodowe.

The Civic Education Institute
The Institute promotes the active citizenship of young people. It delivers programmes to improve their skills and knowledge