Towarzystwo Demokratyczne Wschód

  • ul. Tamka 34 lok. 14
  • 00-355 Warszawa

Fundacja Towarzystwo Demokratyczne Wschód (TDW) jest organizacją pożytku publicznego. Powstała jesienią 2002 roku. Jej misją jest rozwój społeczeństwa obywatelskiego w Polsce oraz krajach Europy Środkowej i Wschodniej.

Najważniejsze cele Fundacji to:
- działanie na rzecz kształtowania instytucji demokratycznych, myśli niezależnej, obrony praw człowieka i niezależnych ruchów społecznych, a także wspólnot lokalnych;
- wspieranie grup i środowisk marginalizowanych społecznie;
- rozwijanie kontaktów naukowych, kulturalnych, politycznych i społecznych z krajami przechodzącymi transformację ustrojową;
- rozpowszechnianie wiedzy o tych krajach w Polsce i za granicą.

Realizacji powyższych celów służą działania prowadzone w ramach głównych programów Fundacji, a także sieć kontaktów z wieloma instytucjami w Polsce i na świecie – zwłaszcza w krajach Europy Środkowej i Wschodniej (m.in.: organizacjami pozarządowymi, samorządami, placówkami naukowymi, mediami).Wspólnie z innymi polskimi organizacjami pozarządowymi pracującymi poza granicami kraju tworzy Grupę Zagranica.

The EAST Democratic Society EAST
The EAST Democratic Society Foundation was established in the autumn of 2002. Its mission includes building networks of non-governmental organisations, journalists and volunteers in order to develop democratic societies in central and east Europe. The Foundation continues the main programmes of the former IDEE-Warsaw Foundation and has developed its own recent projects. Currently it provides such programmes as: supporting local democracy in the Ukraine and the Russian-language bulletin "Perekrestok", voluntary service in the East. It forms a "Zagranica" Group together with other Polish NGOs working abroad.