Stowarzyszenie Nauczycieli Matematyki

  • ul. Legionów 25
  • 43-300 Bielsko - Biała

SNM powstało w 1991 roku jako pierwsze ze stowarzyszeń nauczycielskich w Polsce. Działa na rzecz popularyzacji matematyki w społeczeństwie. Promuje innowatorskie podejście do nauczania matematyki: ukazywanie związków matematyki z realiami życia, uczenie oparte na aktywności ucznia, stosowanie formy warsztatów, praca w grupach, wprowadzanie do nauczania nowych form technologii. Co roku podczas zimowej przerwy semestralnej odbywają się ogólnopolskie konferencje SNM, na których omawiane są najnowsze praktyki w nauczaniu matematyki i reforma oświaty. W SNM działają Grupy Robocze oraz Oddziały na terenie całego kraju, które organizują dla nauczycieli matematyki i informatyki konferencje i spotkania. SNM współpracuje z innymi stowarzyszeniami w kraju i za granicą.