Polska Misja Medyczna

  • ul. Rejtana 2
  • 30-510 Kraków

Polska Misja Medyczna (PMM) jest stowarzyszeniem zajmującym się profesjonalną pomocą medyczną ludziom poszkodowanym w katastrofach i kataklizmach oraz Polakom mieszkającym na Wschodzie. W stowarzyszeniu działają, jako wolontariusze, lekarze, pielęgniarki, pielęgniarze i ratownicy medyczni a także rehabilitanci, psycholodzy i analitycy medyczni.

Więcej informacji można znaleźć również na fanpage’u.

The Polish Medical Mission
PMM's members include doctors from every major medical specialisation, nurses and emergency medical rescue workers, as well as representatives of other branches of medicine (rehabilitation therapists, medical analysts, psychologists etc). All of them participate in the work of the association on a voluntary basis. The main aim of the association is to provide specialist medical treatment to the victims of wars and natural disasters.