Stowarzyszenie Tęcza

  • ul. Kopińska 6/10
  • 02-321 Warszawa

Stowarzyszenie działa na rzecz dzieci niewidomych i słabowidzących oraz ich rodzin; zajmuje się wczesnym wykrywaniem niepełnosprawności wzrokoweji jej zapobieganiem; upowszechnia wiedzę na temat edukacji i rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych wzrokowo.

The Rainbow Association
The Association supports blind children and visually impaired children as well as their families. It helps to diagnose and prevent visual impairment and promotes the circulation of current knowledge on the subject and the rehabilitation of visually impaired children.