Krajowy Ruch Ekologiczno-Społeczny

  • Mysiadło, ul. Kuropatwy 9
  • 05-500 Piaseczno

Stowarzyszenie Krajowy Ruch Ekologiczno – Społeczny to organizacja pozarządowa zajmująca się edukacją ekologiczną, ochroną środowiska oraz aktywizacją zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych. Działa na terenie całej Polski, ale skupia się na obszarach województw łódzkiego, mazowieckiego i podlaskiego. Posiada zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie gospodarki odpadami. Posiada także status instytucji szkoleniowej.