Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej "Być Razem"

  • ul. Ks. Janusza 3
  • 43-400 Cieszyn

Cele Stowarzyszenia:
- tworzenie programów, ruchów i instytucji pomocy wzajemnej dla tych, którzy nie znajdują miejsca w społeczeństwie, znajdują się w krańcowych sytuacjach socjalnych, społecznych i zawodowych, w szczególności pomocy rodzinom, dyskryminowanym dzieciom, kobietom i mężczyznom, ofiarom przemocy w rodzinie, ofiarom przestępstw pospolitych, niepełnosprawnym;
- zapewnianie schronienia, posiłków i wsparcia potrzebującym;
- zapewnianie kształcenia i szkoleń tym, którzy tego potrzebują;
- wspieranie poszczególnych wspólnot mieszkańców prowadzonych przez Stowarzyszenie do momentu, w którym stają się one samodzielne i zintegrowane społecznie;
- aktywizacja lokalnego rynku pracy i przeciwdziałanie bezrobociu.