Fundacja Pomocy Młodzieży i Dzieciom Niepełnosprawnym „Hej, Koniku"

  • ul. Św. Wincentego 92
  • 03-291 Warszawa

Działalność Fundacji skupia się na 3 obszarach: rehabilitacja zdrowotna osób niepełnosprawnych (Ośrodek Hipoterapii), rehabilitacja społeczna (Ośrodek Asystenta ON) oraz rehabilitacja zawodowa (Centrum Aktywizacji Zawodowej ON „Razem”).