Fundacja Homo Homini im. Karola de Foucauld

  • ul. Ks. Popiełuszki 43
  • 30-898 Kraków

Fundacja działa na rzecz małżeństw, rodzin, dzieci i młodzieży. Fundacja prowadzi psychoedukację i indywidualne poradnictwo w zakresie medycyny, psychologii i duchowości; prowadzi zajęcia wychowawcze, profilaktyczne i terapeutyczne dla dzieci i młodzieży, profilaktykę chorób przenoszonych drogą płciową, profilaktykę uzależnień, zapobieganie agresji i przemocy; prowadzi szkolenia dla nauczycieli i pracowników młodzieżowych.

The Homo Homini Foundation
The Foundation focuses on married couples, families, children and young people. The Foundation provides them with psychological assistance, runs therapeutic and preventive classes on violence, substance abuse and sexually transmitted diseases and organises training courses for teachers and youth workers.