Siostry Kanosjanki

  • Gosławice 102
  • 33-122 Wierzchosławice (k.Tarnowa)

Zgromadzenie Sióstr św. Magdaleny z Kanossy prowadzi program wolontariatu misyjnego.

The Canossian Sisters
The Canossians Sisters run a voluntary service programme.

Dostępne granty