Polskie Centrum Informacji Muzycznej

  • Rynek Starego Miasta 27
  • 00-272 Warszawa

Polskie Centrum Informacji Muzycznej gromadzi i udostępnia książki, czasopisma oraz inne publikacje o polskiej muzyce współczesnej; posiada zbiór partytur utworów współczesnych kompozytorów polskich; dysponuje kolekcją nagrań polskiej muzyki współczesnej, zarówno w postaci płyt opublikowanych przez profesjonalne firmy fonograficzne, jak i nagrań radiowych oraz własnych rejestracji koncertów organizowanych przez Związek Kompozytorów Polskich; ma komputerową bazę danych o polskich kompozytorach współczesnych i ich utworach, której zasadnicza część jest udostępniona w Internecie.

The Polish Music Information Centre
The Polish Music Information Centre collects books, magazines and other publications on Polish contemporary music. It has a collection of contemporary Polish composers' scores, a collection of recordings of Polish contemporary music and a database of Polish contemporary composers and pieces of their work.