Wysoki Komisarz Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców (UNHCR)

  • Al. Szucha 13/15 lok.17
  • 00-580 Warszawa

Wysoki Komisarz Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców (UNHCR) udziela pomocy i wsparcia uchodźcom na całym świecie. Funkcjonariusze biura uczestniczą w czynnościach organów prowadzących postępowanie o status uchodźcy. Biuro Przedstawiciela udziela wsparcia merytorycznego uczestnikom postępowania oraz organom administracji w szczególnie złożonych sprawach uchodźczych; organizuje kampanie informacyjne i edukacyjne, szkolenia dla takich instytucji jak: policja, Straż Graniczna, pomoc społeczna, organizacje pozarządowe, stowarzyszenia prawnicze. UNHCR monitoruje system prawny i administracyjny w Polsce z perspektywy uchodźców; wspiera organizacje pozarządowe działające na rzecz uchodźców.

The United Nations High Commissioner for Refugees
The United Nations High Commissioner for Refugees offers protection and assistance to refugees all over the world. The Office offers assistance to refugees, conducts information and educational campaigns and runs training courses for such institutions as the police, border guards, social care workers, non-governmental organisations and legal associations. UNHCR monitors the legal and administration system in Poland from the refugees' view and supports NGOs helping the refugees.