Dzieło Pomocy św. Ojca Pio

  • ul. Loretańska 11
  • 31-114 Kraków

Organizacja otacza opieką ludzi bezdomnych oraz tych, którzy znajdują się w trudnej sytuacji materialnej.

St. Pio Charity Organisation
The Organisation helps homeless and socially excluded people.