Stowarzyszenie Jestem!

  • ul. Sienkiewicza 116/1
  • 50-437 Wrocław

Celem Stowarzyszenia jest przeciwdziałanie uzależnieniom wśród młodzieży. Stowarzyszenie prowadzi działalność edukacyjną i profilaktyczną, udziela pomocy osobom zagrożonym uzależnieniem i uzależnionym.

The "Jestem" Association
The aim of the Association is substance-abuse prevention. The Association provides education and offers advice to people with addiction problems.