Fundacja Inicjatyw Kulturalnych

  • ul. Przedborska 2
  • 97-500 Radomsko

Fundacja pomaga uzdolnionej młodzieży z powiatu Radomszczańskiego; przyznaje stypendia; wspiera inicjatywy kulturalne; organizuje imprezy kulturalne; prowadzi działalność wydawniczą, edukacyjną, informacyjną i publicystyczną.

The Cultural Initiatives Foundation
The Foundation supports talented young people of the Radomsko area. It grants scholarships, supports cultural initiatives, organises cultural events and provides education and information.