Centrum Międzynarodowego Wolontariatu Don Bosco

  • ul. Korowodu 20
  • 02-829 Warszawa

Centrum prowadzi Zakon Salezjanów, którego głównym zadaniem jest praca z młodzieżą. Centrum prowadzi program wolontariatu misyjnego na całym świecie.
Więcej informacji można znaleźć również na fanpage’u.

The Don Bosco International Voluntary Service Centre
The Centre, run by the Salesians, focuses on youth work. It delivers an international programme of voluntary youth service.

Dostępne granty