Fundacja Dzieci Pienin

  • ul. Pienińska 2
  • 34-450 Krościenko nad Dunajcem

Fundacja wspiera edukację dzieci i młodzieży z terenów wiejskich, działa na rzecz rozwoju placówek dydaktyczno-wychowawczych, finansuje i organizuje imprezy sportowe oraz wyjazdy dla dzieci i młodzieży na wycieczki, kolonie, obozy leczenia w kraju i za granicą. Fundacja Dzieci Pienin pomaga dzieciom niepełnosprawnym poprzez dofinansowanie i tworzenie ośrodków integracyjnych.

The Children of the Pieniny Foundation
The foundation supports the education of children and young people living in rural areas. It supports centres of education and organises sports events and holidays for children. The foundation also helps the disabled through inclusive centres.