Fundacja Promocji Sztuki im. Gabriela Fauré

  • Raduńska 2E
  • 83-307 Kiełpino

Celem fundacji jest popieranie i promocja sztuki, wspieranie młodych talentów oraz ożywienie życia kulturalnego społeczeństwa. Organizuje koncerty muzyki klasycznej, wernisaże malarskie, szkolenia, kursy mistrzowskie dla studentów polskich Akademii Muzycznych (ze szczególnym uwzględnieniem muzyki organowej), konkursy, warsztaty i wykłady.

The Gabriel Fauré Art Promotion Foundation
The foundation supports and promotes art, supports young talent and stimulates cultural life. It organises classical music concerts, art exhibitions, training courses for Musical Academy students (with an emphasis on organ music), competitions, workshops and lectures.