Fundacja Pomocy Społecznej

  • ul. Kościuszki 4
  • 32-620 Brzeszcze

Fundacja niesie pomoc ludziom ubogim, osieroconym i niepełnosprawnym. Prowadzi wypożyczalnię i dystrybucję sprzętu rehabilitacyjnego i ortopedycznego oraz dwie świetlice terapeutyczne dla dzieci z rodzin patologicznych i zagrożonych patologiami. Zajmuje się organizacją zbiórek darów dla osób ubogich. Promuje najzdolniejszych uczniów poprzez tworzenie funduszy stypendialnych.

Więcej informacji można znaleźć również na fanpage’u organizacji.

The Social Help Foundation
The foundation helps poor, single and disabled people. It loans and distributes rehabilitation equipment and runs two daily centres for children from socially marginalised families. It runs charity collections and supports gifted students through scholarships funds.