Fundacja Sądecka

  • Barbackiego 57
  • 33-300 Nowy Sącz

Rysą charakterystyczną Fundacji Sądeckiej jest dwubiegunowość zaangażowania. Z jednej strony otwartość na liderów społeczności lokalnych - jednostki aktywne, które chcą i umieją modernizować i rozwijać Sądecczyznę, a z drugiej – nie zapominanie o ludziach i środowiskach, którym się nie powiodło i którym należy pomóc. Oprócz gospodarki, działalności szkoleniowej i akcji charytatywnych ważnym polem aktywności Fundacji jest edukacja i kultura, pielęgnowanie tradycji i historii Sądecczyzny oraz działalność wydawnicza.

Przy Sądeckiej Fundacji działa fundusz stypendialny im. Braci Potoczków. Stypendia przyznawane są uzdolnionym uczniom szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. W wyjątkowych przypadkach programem stypendialnym mogą być objęci uczniowie szkół podstawowych.