Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Lokalnego

  • 37-114 Białobrzegi
  • Białobrzegi 1

Stowarzyszenie ma na celu wspieranie rozwoju lokalnej społeczności w kulturalnej, edukacyjnej, ekonomicznej i społecznej sferze życia. Prowadzi pomoc stypendialną dla gimnazjalistów, uczniów szkół średnich i studentów.

The Society for Local Development
The Society promotes and supports the cultural, educational, economic and social development of local communities. It also provides material support to students.