Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Powiatu Człuchowskiego

  • ul. Wojska Polskiego 5
  • 77-300 Człuchów

Stowarzyszenie wspiera rozwój różnych sfer życia powiatu człuchowskiego, a w szczególności: gospodarki, kultury, oświaty, ekologii, demokracji, samorządności. Organizacja walczy z bezrobociem, współpracuje z organizacjami samorządowymi i wspiera inicjatywy lokalne. Motywuje młodzież do kontynuowania nauki w szkołach średnich i wyższych poprzez utworzenie powiatowego funduszu stypendialnego. Działa na rzecz rozwoju turystyki i agroturystyki w okolicy.

The Association in Support of Człuchów Development
The Association supports the development of Człuchów, especially its economy, culture, education, ecology, democracy and self-government. The organisation counteracts unemployment, through scholarship fund helps young people to continue education, supports local initiatives and cooperates with local government.