Fundacja Przyjaźń

  • ul. Jesionowa 12/1
  • 26-670 Pionki

Podstawowym celem Fundacji jest wymiana między szkołami, placówkami kształcenia. Organizacja prowadzi działalność na rzecz integracji europejskiej oraz na rzecz międzynarodowej współpracy młodzieży; pomaga dzieciom z rodzin w trudnej sytuacji życiowej oraz dzieciom niepełnosprawnym.

The Friendship Foundation
The Foundation focuses on exchanges between schools and other educational institutions. It promotes European integration and the international cooperation of young people as well as helping disadvantaged and disabled children.